Ινστιτούτο Οικογένειας, Συστημικής Συμβουλευτικής & Θεραπείας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οκτωβρίου 2016– Ιουνίου 2017

ΔΕΥΤΕΡΑ
19:30–21:30: Βιωματικό σεμινάριο γονέων
18:45–20:45: Σεμινάριο ειδικών ομάδων ενδιαφερομένων (συμφωνείτε η διάρκεια και το ακριβές περιεχόμενο με τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, εφήβους κλπ)
ΤΡΙΤΗ
15:00–17:00: Διδακτική Ομαδική Ψυχοθεραπεία μέσα από τα όνειρα
17:00–19:00: Ομάδα εποπτείας με αυτοαναφορά
19:00–21:00: Διδακτική Ομαδική Ψυχοθεραπεία εικαστικής έκφρασης (Με εστία τις αναμνήσεις)
ΤΕΤΑΡΤΗ
15:00–17:00: Ομάδα γενεογράμματος (Διδακτική Ψυχοθεραπεία με εκδραμάτιση και επαναφήγηση της ιστορίας των γενεών και των οικογενειακών μύθων, ανά δεκαπενθήμερο, 16 συναντήσεις)
17:00–19:00: Βιωματικό σεμινάριο συστημικών ψυχοθεραπειών (Η συνεργατική- βιωματική προσέγγιση και νεότερη βιβλιογραφία)
19:00–21:00: Διδακτική Ομαδική Ψυχοθεραπεία διαδραστικής συνάντησης (Ψυχοθεραπεία μέσω συζήτησης με εστία τις ανθρώπινες σχέσεις στο παρόν)
ΠΕΜΠΤΗ
16:30–18:30: Βιωματικό σεμινάριο συστημικoύ σκέπτεσθαι στην ανθρώπινη επικοινωνία
18:45–20:45: Διδακτική Ομαδική Ψυχοθεραπεία συστημικού ψυχοδράματος (Ψυχοθεραπεία μέσα από το σώμα και μεθόδους ψυχοδράματος)
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΙ
Το Ινστιτούτο Οικογένειας οργανώνει τακτικά τριήμερες ή διήμερες ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις συστημικού ψυχοδράματος σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Οι ψυχοδραματικές τεχνικές εισήχθησαν από την αρχή στην συστημική ψυχοθεραπεία με την Satir (πχ. Παίξιμο ρόλων, γλυπτό, οικογενειακή ανακατασκευή, προσομοιώσεις, «πάρτυ των μερών του εαυτού» κα). Αναπτύχθηκαν από μεταγενέστερους άλλων συστημικών σχολών (πχ. Chasin, Roth, Bograd, Williams, Farmer) και με διάφορες παραλλαγές (πχ. «γενεόγραμμα τοπίου» του Pluymaekers). Βασικό πλεονέκτημα του ψυχοδράματος είναι ότι χρησιμοποιώντας το σώμα για ενημερότητα έρχονται στην επιφάνεια κινήσεις και αισθήσεις που δεν παρατηρούνται συνήθως. Παρακάμπτεται για λίγο η ψηφιακή γλώσσα με τις συνακόλουθες εκλογικεύσεις και ευοδώνεται η προγλωσσική «συναισθηματική εναρμόνιση» (Stern). H απαραίτητη χρήση της αφηγηματικής προσέγγισης στην συνέχεια δίνει το πλεονέκτημα της «οπτικής από δύο γωνίες» (Bateson) ώστε να πολλαπλασιαστούν οι εναλλακτικές λύσεις (σύμφωνα με την «ηθική αρχή» του Fon Foerster) και να φανερωθεί πιο εύκολα το ότι τα «αδιέξοδα βρίσκονται μέσα στον λόγο, ενώ η ζωή δεν έχει αδιέξοδα» όπως επέμενε ο Γ. Βασιλείου. Σε αυτούς που έρχονται από μακριά δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το όλο πρόγραμμα σε συνεχόμενους μαραθώνιους, ένα κάθε μήνα, συνολικά εννέα το έτος.
Σημείωση:
Όλες οι ομάδες είναι 32 συναντήσεων, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Τα σεμινάρια έχουν έως 18 μέλη και δεν γίνεται αναφορά σε προσωπικά δεδομένα. Οι ψυχοθεραπευτικές ομάδες έχουν έως 9 μέλη. Τα προγράμματα αρχίζουν στις αρχές Οκτωβρίου και διεξάγονται στο χώρο του Ινστιτούτου Οικογένειας Συστημικής Συμβουλευτικής & Θεραπείας, Ελευθερίου Βενιζέλου 112, 3ος όροφος. Πληροφορίες και ραντεβού για προσωπική συνέντευξη στο τηλ. 6945709812.